Jaarlijkse kosten

Jaarlijkse kosten

Wij beperken ons hier tot de kosten in belastingen zoals die gelden voor NIET-RESIDENTEN van Spanje.

 

BELASTINGEN:

U krijgt te maken met diverse belastingen die u als niet-resident dient te betalen.

 

  • Onroerend goed belasting, ofwel property tax, kortweg IBI genoemd.
  • Vermogensbelasting, ofwel extraordinary wealth tax. Momenteel bedraagt ​​deze belasting 0%. LAATSTE NIEUWS: Heritage wordt weer als belasting geheven, maar alleen voor bezit boven of € 700,000, -.
  • Inkomstenbelasting, ofwel personal income tax, kortweg IRPF.

 

Score 1 betaalt u aan de gemeente, score 2 in 3 aan de staat.

 

Omdat punt 1 verschilt per gemeente en punten 2 en 3 afhankelijk zijn van bepaalde factoren is het niet mogelijk om Hier een exact bedrag of percentage voor te noemen.

Als richtlijn kunt u er van uitgaan, dat deze belastingen samen neerkomen op maximaal 0.5% van de koopsom per jaar. In feite worden deze belastingen gerelateerd aan de kadastrale waarde van de woning.

 

Rekenvoorbeeld: Heeft u een woning gekocht van € 200,000, dan betaalt u, afhankelijk van de gemeente waar de woning staat, ongeveer € 450, – aan IBI in ongeveer datzelfde bedrag aan beide landelijke belastingen samen.

 

ANDERE KOSTEN

From locale belastingen: FROM FEES

Deze worden opgelegd voor bijv. het ophalen van huisvuil, riolering etc. deze bedragen zijn doorgaans gering. (Slechts enkele tientjes per jaar.)

 

Kosten voor by vereniging van eigenaren

Bezit u een appartement of een woning die binnen een vereniging valt (denk bijvoorbeeld aan een aantal woningen met een gemeenschappelijk zwembad of tuin) dan zullen er gemeenschappelijke kosten zijn die bij de notaris vastgestelda green moeuden volden vol. Afhankelijk van de grootte van het complex, de voorzieningen (zwembad, tuin, liften etc.) en de inbegrepen kosten (verzekeringen, voorzieningen voor onderhoud etc.) bedragen deze kosten gemiddeld tussen from € 50, – to € 150, – per maand. Houdt u er rekening mee, dat aan de Costa del Sol het gemiddelde van deze kosten aanmerkelijk hoger is dan aan de andere Costa’s.

 

MANAGER

Wij raden u aan om voor de afhandeling van deze (en andere) formaliteiten een Spaanse gestor (administratiekantoor) in de arm te nemen. Voor een klein bedrag (€ 100, – total € 150, – per jaar) regelen zij al dit soort zaken voor u. Let wel, in Spanje ligt het initiatief voor veel zaken bij u, en niet bij de overheid. U moet bijvoorbeeld zelf zorgen dat u op tijd de wegenbelasting betaalt. U krijgt nergens een aanslag of een herinnering voor, het initiatief ligt bij u.

 

KOSTEN VAN ENERGIE IN WATER

Deze zijn uiteraard geheel afhankelijk van uw verbruik. Het vastrecht voor water in elektra bedraagt ​​ongeveer € 30, – per maand. Een gedeelte van het verbruik is hier al bij inbegrepen